W5 Solutions AB - Pluceras portfolio

W5 Solutions AB

W5 Solutions arbetar med produkter inom området försvar samt samhällsskydd. Till största delen egenutvecklade system inom Training & Simulation, Systems & Integration samt Support & Services.

Årsredovisning - W5 Solutions AB

Prospekt - W5 Solutions AB

Grafisk formgivning - W5 Solutions AB

Prospekt - W5 Solutions AB

Folder - W5 Solutions AB

"Till en början fick vi i samband med bolagets listning på First North Stockholm, i uppdrag att ta fram bolagets investeringsdokument i form av prospekt och teaser. Idag har vi ett löpande samarbete där vi bland annat hjälper bolaget med rapporter och produktbroschyrer.

    Är du i behov av hjälp?