Spago - Pluceras portfolio

Spago

Spago Nanomedical är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar nanomedicin för diagnostik och behandling av livshotande sjukdomar.

Årsredovisning - Spago

Grafisk formgivning - Spago

Prospekt - Spago

Grafisk formgivning - Spago

I mer än tio år arbetat tillsammans med Spago Nanomedicals och hjälp bolaget med olika typer av grafiskt material och hjälp bolaget att ta fram ett formspråk som bolaget idag jobbar med i all sin kommunikation.

    Är du i behov av hjälp?