Flexion Mobile - Pluceras portfolio

Flexion Mobile

Bolaget utvecklar olika tekniska plattformar inriktade mot kunder inom spelutveckling. Bolagets vision är att erbjuda mobila plattformar som bolagets kunder kan använda för att lättare distribuera spel i sina försäljningskanaler.

Memorandum - Flexion Mobile

Delårsrapport - Flexion Mobile

    Är du i behov av hjälp?