Egetis Therapeutics - Pluceras portfolio

Egetis Therapeutics

Egetis Therapeutics är ett läkemedelsutvecklingsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov.

Webbsida - Egetis Therapeutics

Webbsida - Egetis Therapeutics

Årsredovisning - Egetis Therapeutics

Årsredovisning - Egetis Therapeutics

Rollup - Egetis Therapeutics

"Vi har under många års tid arbetat med Egetis och hjälpt bolaget utveckla en tydlig grafisk plattform för både webb och print. 2021 blev vi extra stolta när Egetis Årsredovisning som vi hade utformat, blev nominerad till Sveriges bästa årsredovisning I klassen små bolag (Small Cap)."

    Är du i behov av hjälp?