Amniotics AB - Pluceras portfolio

Amniotics AB

Amniotics är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av diverse läkemedelskandidater. Produktportföljen inkluderar exempelvis stamcellsbaserade terapier för att behandla allvarliga livshotande sjukdomar, där effektiv behandling saknas eller är otillräcklig.

Webbsida - Amniotics AB

Webbsida - Amniotics AB

Prospekt - Amniotics AB

Vi på Plucera Webbyrå fick i uppdrag att skapa en ny webbsida som fyllde både bolagets och FI:s krav i samband med bolagets notering på Nasdaq First North. I samband med noteringen skapade vi även design för teaser och prospekt.

    Är du i behov av hjälp?