Trophea

Trophea Development AB är ett forskningsinriktat bolag som utvecklar en produkt för att förhindra hudatrofi (förtunnad hud).  

Kastagranen

PledPharma AB

Mizarra Medical