Pharmalundensis

PharmaLundensis är ett forskningsinriktat företag vars huvudprojekt är att utveckla att nytt och effektivt läkemedel mot den svåra lungsjukdomen kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Plucera har under flera års tid hjälpt bolaget med både årsredovisningar och annat tryckt material.

Labex

Amniotics

Marka Pac