Marka Pac

Marka Pac AB är en av Skandinaviens ledande tillverkare av polymera produkter i kontrollerad miljö och erbjuder tekniska lösningar och formsprutning åt ledande företag i norra Europa.

Labex

Amniotics

Marka Pac