I bloggen hittar du nyheter från Plucera Webbyrå

Vi sponsrar WordCamp i Stockholm 2010 #wpsthlm

11 oktober 2010

I fredags presenterades vi som Bronssponsor av WordCamp Stockholm 2010 och vi ser mycket fram emot detta event.

En av våra mest hårt hållna policys är att inte sponsra med pengar (vi har däremot många gånger sponsrat med tjänster). Nu har vi på kort tid brutit mot detta två gånger.

Gratis e-boken ”Webbpublicering med WordPress”

Vårt [intlink id=”vi-sponsrar-gratis-e-bok-om-wordpress” type=”post”]första undantag[/intlink]. TDH kommer skriva och ge bort en bok om hur man använder WordPress och vi ser stor nytta av en sådan bok. Vi har [intlink id=”bygga-en-webbsida-med-wordpress-pa-egen-hand” type=”post”]tidigare bloggat[/intlink] om IIS bok om att bygga en webbsida med [intlink id=”wordpress” type=”page”]WordPress[/intlink], men denna handlar mer om hur man som användare (precis den målgruppen som våra kunder är) använder WordPress. Det är nog ingen hemlighet heller att vi vill synas så mycket som möjligt i WordPress-sammanhang i och med vår tydliga fokusering på WP som plattform.

Wordcamp Stockholm 2010 #wpsthlm

Den 22-24 oktober kommer Sveriges första Wordcamp att anordnas, vilket vi [intlink id=”wordcamp-stockholm-sverige-wpsthlm” type=”post”]berättat om tidigare[/intlink]. Det är återigen TDH som håller i trådarna med hjälp av många andra coola personer. WordCamp är helt enkelt en konferens kring endast ett ämne, WordPress. Vi hjälper till och sponsrar detta event.

Vad har vi för förväntningar på detta? Inga egentligen. Det ska bara bli otroligt häftigt att umgås med och lyssna på människor som tycker WordPress är lika fantastiskt som vi gör. Förhoppningsvis knyter man många nya (och gamla) kontakter att dra nytta av i framtiden.

Varför frångår vi vår policy?

Den huvudsaklinga anledning är att vi nu för första gången hittat saker som vi ser är direkt förknippade med vår verksamhet och det vi gör. WordPress har gjort att vi [intlink id=”egenbyggda-cms-pa-vag-att-forsvinna” type=”post”]sparar väldigt mycket pengar[/intlink] som vi annars fått lägga på utveckling av publiceringsverktyg. Dessutom sparar det pengar åt våra kunder i och med att vi kan leverera ett bättre och billigare system.

Vi kommer alltså, trots detta, fortfarande framöver vara mycket restriktiva med sponsring med pengar.