I bloggen hittar du nyheter från Plucera Webbyrå

Vår nya e-postserver

31 augusti 2009

Sedan juni har vi haft vår nya e-postserver igång för internt test. Nu påbörjas inom de närmsta veckorna flytten för samtliga våra kunder.

Flytten kommer inte kräva några åtgärder från kundens sida. Den enda effekten man kommer märka av är att e-post under det specifika flyttningstillfället kan komma att levereras något fördröjda, men ingen e-post försvinner.

Med den nya e-postservern öppnar vi återigen möjligheten för kunderna att kunna skicka e-post via vår server, istället för att använda sin internetleverantörs. Detta är smidigt om man har olika leverantörer för ex. kontoret och mobilt bredband eller om man brukar använda trådlösa nätverk på hotell eller liknande.

Det finns nu även en funktion för att skicka auto-svar, vid t.ex. semester-frånvaro eller liknande.

Den nya servern tar även bort de problem vi tidigare haft med diskutrymme. Vi har fortfarande inga ”hårda gränser” för användning av utrymme.

En ny webbmail är också installerad.

För spam- och antivirushantering har vi två olika system. Vi använder dels en extern leverantör för innehålls-scanning (tillval/kund) samt en intern lösning. Den interna lösningen (spamd) innebär att varje gång en ny server vill skicka e-post till en av våra användare kommer servern nekas. Efter ytterligare ett nekat anslutningsförsök släpps e-posten igenom. Då de flesta servrar som skickar spam inte hanterar e-post i kö som nekas anslutning innebär det att mängden spam minskar. Nackdelen är att det i vissa, enstaka, fall kan ta upp till 30 min innan e-posten kommer fram.

För de tekniskt intresserade kommer här en specifikation på konfigurationen:

  • OS: FreeBSD 7.2
  • MTA: Postfix
  • IMAP/POP: Courier-IMAP
  • Autentisering: Cyrus-SASL
  • DB: MySQL
  • Internt spam-filter: Spamd
  • Extern spam-filter-leverantör: Stej
  • Webbmail: RoundCube