I bloggen hittar du nyheter från Plucera Webbyrå

Sista bloggposten för 2010

27 december 2010

Det här blir sista bloggposten 2010.

Ny webbsida

Vi går nu nämligen in i ett tungt skede vad gäller [intlink id=”planeringen-av-plucera-se2011-inleds” type=”post”]nya plucera.se[/intlink] då mycket information ska flyttas och ny ska skapas. Därför går vi in i ett läge nu där ingen ny information kan läggas till den gamla webbsidan.

Året 2010 i korthet

Förutom att vi byggt många [intlink id=”portfolio” type=”page”]nya webbsidor[/intlink], foldrar och årsredovisningar har året även bl.a. innehållit följande ingredienser:

  • Vi flyttade till [intlink id=”plucera-webbyra-flyttar-till-jarnvagsstationen” type=”post”]nya lokaler i januari[/intlink]. Flytten innebar ett stort steg framåt för oss.
  • [intlink id=”intervju-med-var-webbdesigner-dan-svensson” type=”post”]Dan[/intlink] fastnade i Australien på grund av [intlink id=”nar-askan-slog-till-mot-plucera” type=”post”]askmolnet[/intlink] i april.
  • I augusti utökade vi vår lokalyta med nästan 100%.
  • Vi anställde [intlink id=”intervju-med-var-nya-webbdesigner-linda-pettersson” type=”post”]Linda[/intlink] som webbdesigner i september.
  • [intlink id=”vi-sponsrar-wordcamp-i-stockholm-2010-wpsthlm” type=”post”]Vi sponsrade[/intlink] och deltog på WordCamp Stockholm i oktober.

Inför 2011

Mycket är på gång för 2011 och det är bara att hålla koll på [intlink id=”blogg” type=”page”]bloggen[/intlink] och twitter för att få reda på det senaste.