I bloggen hittar du nyheter från Plucera Webbyrå

Plug-ins till WordPress vi använder, del 3

26 oktober 2010

Sista delen och med den har vi en komplett lista över de plug-ins till [intlink id=”wordpress” type=”page”]WordPress[/intlink] som vi använder. [intlink id=”plug-ins-till-wordpress-vi-anvander-del-1″ type=”post”]Del ett[/intlink] och [intlink id=”plug-ins-till-wordpress-vi-anvander-del-2″ type=”post”]del två[/intlink] sedan tidigare.

Simple Fields

Add groups of textareas, input-fields, dropdowns, radiobuttons, checkboxes and files to your edit post screen.

Kommentar

Vår absoluta favorit-plugin som ger oss oändliga möjligheter att ge kunden bästa möjliga administreringsmöjligheter för varje sida (eller Custom Post Type).


TinyMCE Advanced

Enables advanced features and plugins in TinyMCE, the visual editor in WordPress.

Kommentar

I standardläget erbjuder inte WordPress visuella redigeringsverktyg alla möjliga verktyg som man kan behöva. Med TinyMCE Advanced kan man lägga till knappar för att t.ex. bygga och redigera tabeller. Det skulle även vara möjligt att på andra hållet plocka bort någon knapp som man inte vill att användarna ska ha tillgång till.


Use Google Libraries

Allows your site to use common javascript libraries from Google’s AJAX Libraries CDN, rather than from WordPress’s own copies.

Kommentar

För att öka sidans laddningshastighet kan man välja att ladda t.ex. jQuery från ett innehållsnätverk istället från den egna servern.


Velvet Blues Update URLs

This plugin updates all urls in your website by replacing old urls with new urls.

Kommentar

Använder vi då alla webbsidor först byggs på tillfälliga URL:er. Med Velvet Blue kan vi sedan uppdatera alla sidor och ersätta tidigare länkar med nya. Skulle dock behöva vara ännu mer långtgående och även kolla i Custom Fields etc.


W3 Total Cache

The fastest and most complete WordPress performance plugin.

Kommentar

Vi håller just nu på att utvärdera cache-lösningar och W3 Total är en av de vi tittar på. För oss är det viktigt att de fungerar riktigt bra med Multisite då vi kör alla kunders webbsidor (som vi hostar) i en installation.


Woopra

This plugin adds Woopra’s real-time analytics to any WordPress installation.

Kommentar

Woopra är fantastiskt kul och bra på realtidsstatistik. När ni läser detta ser vi alltså i realtid hur ni sedan navigerar på webbsidan.


WordPress MU Domain Mapping

Map any blog on a WordPress website to another domain.

Kommentar

För att kunna koppla domännamn till de olika installationerna i Multisite.


WordPress SEO

The first true all-in-one SEO solution for WordPress.

Kommentar

Den nya pluggen från Yoast som ska vara riktigt bra. Vi håller fn. på att utvärdera den.


WP-Cufon

Enables Cufón font-replacement in WordPress.

Kommentar

Cufon möjliggör i princip användandet av de fonter vi vill. Dock använder vi endast Cufon för utvald text, rubriker och meny-alternativ. Detta främst på grund av bristen att det inte går att kopiera Cufon-text.


WP-SpamFree

An extremely powerful anti-spam plugin that virtually eliminates comment spam.

Kommentar

Skyddar kommentarer från spam. Gör jobbet bra. Endast ett fåtal kommer igenom.


WP e-Commerce Plugin

A plugin that provides a WordPress Shopping Cart.

Kommentar

E-handelspluginen som vi använder. Finns egentligen endast denna eller betalvarianter att tillgå.


WPML Multilingual CMS

WPML Multilingual CMS.

Kommentar

I de fall vi har kunder som vill ha sin webbsida på flera språk. WPML är mycket kompetent och fungerar mycket bra. Hade dock uppskattat möjligheten att vid skapande av en sida på nytt språk kopiera innehållet från den gamla. På så vis hade rubrikformatering och dylikt kunnat behållas vilket hade underlättat.