I bloggen hittar du nyheter från Plucera Webbyrå

Pågående projekt

8 februari 2010

Året 2010 måste gå till historien som det som startats i högst tempo. Vi har upp över öronen med arbete från nya och tidigare uppdragsgivare. Vi har dock valt att aldrig redovisa vilka projekt som är pågående, utan vi väntar till de är slutförda och lanserade. Det är av många olika skäl vi inte vill gå ut med vad vi jobbar med. Här är några:

  • Kunden är listad på marknadsplats. Att vi arbetar med uppdrag mot dem skulle därför i vissa fall ev. kunna påverka aktiekursen vilket inte är tillåtet.
  • Ett projekt kan dra ut på tiden av väldigt många olika anledningar. Att ha rapporterat att vi påbörjat ett projekt som en tid därefter fortfarande inte redovisats kan misstolkas.
  • Vår kund kanske inte vill avslöja att man bygger om sin webbplats av olika skäl.
  • Vi har en designgaranti. Garantin innebär att kunden inte gör några betalningsåtagande innan vi är överens om utformningen på webbsidan. Det gör att det kan inträffa att kunden backar ur projektet. Det har aldrig hänt hitintills, men möjligheten finns.

Detta tillsammans med ett antal andra skäl gör att vi helt enkelt valt att inte uttala oss om projekt förrän de är slutförda. Det är också därför vi aldrig twittrar vilken kund vi jobbar med utan istället bara ”designar logga för ny kund”.