I bloggen hittar du nyheter från Plucera Webbyrå

När kunden bestämmer

13 september 2010

När vi designar webbsidor får vi ofta synpunkter och kritik på det vi skapar. Detta är något som vi tycker är bra och uppskattar. Det betyder att man är engagerad kring sin produkt eller sitt företag och att arbetet med webbsidan är viktigt. Nästan alltid leder också kritiken till att vi lyckas skapa något som blir ännu bättre än det vi precis presenterat.

Dåliga förslag

Det händer dock att vi får synpunkter eller förslag på saker på webbsidan där vi av erfarenhet vet att en sådan sak inte är för besökarens bästa och vissa gånger kan vara direkt dålig för användarupplevelse och konvertering. I dessa lägen kan vi bara å det strängaste avråda från att göra på detta sätt. Många gånger lyssnar kunderna på oss och värderar vår kunskap och erfarenhet, men vissa gånger vill kunden verkligen ha det på sitt sätt.

Detta kan många gånger vara ganska frustrerande för vi tvingas bygga saker som vi vet är dåliga.

Erfarenhet och kunskap

Vi vill få våra kunder att förstå att man inte bara köper våra tjänster, att designa och bygga en webbsida, utan även vår kunskap och erfarenhet. Denna kunskap har vi byggt upp under många år genom att dagligen arbeta med liknande frågor och problem, men även genom att hålla oss ajour med de vetenskapliga undersökningar som görs inom vårt arbetsområde.

Vi brukar sällan avråda från saker med argument som att ”vi tycker”. Det är nämligen ganska ointressant vad vi tycker, utan mer intressant vad vi vet.

Det är egentligen också ointressant vad vår kund tycker. Det är ju kundens besökare som ska gilla vad man ser, vad man kan göra och vad man kan läsa.