I bloggen hittar du nyheter från Plucera Webbyrå

Lite nya folders i portfolion

2 mars 2011

Vi brukar oftast profilera oss som en webbyrå som arbetar med webbdesign och skapar webbsidor. Det som då kommer lite i skymundan är att vi även producerar en hel del saker för tryck.

Nu kan vi presentera två foldrar åt kunder som har gjort emissioner av aktier. Båda bolagen är sedan tidigare listade på AktieTorget.

SensoDetect

Vi har gjort foldrar och även webbsida till SensoDetect sedan tidigare. Nu fick vi återigen förtroendet att ta fram en folder i samband med deras emission.

Senzime

Även åt Senzime har vi gjort folders sedan tidigare. Denna gång skulle man göra en företrädesemission och för den skapade vi en sex-sidig folder.