I bloggen hittar du nyheter från Plucera Webbyrå

Att twittra på en Webbyrå

24 maj 2010

Redan när vi, för mer än ett år sedan, började kommunicera via mikrobloggar (först Bloggy sedan Twitter) funderade vi en hel del på företagets roll och skillnaden mellan person och företag.

Företaget med många små kunder

City Network bloggade häromdagen om en twitterklient som skulle fungera bra för deras sätt att använda twitter. De använder sig nämligen av ett enda konto för alla medarbetare och twittrar som företaget.

Fördelen med detta tillvägagångssätt är att det är enkelt om man vill nå företaget på något sätt. Nackdelarna är bland annat att det är lite opersonligt då man vid svar inte har en aning om vem det är som svarat en.

Ett annat webbhotell vi följer är Surftown och de gör på samma sätt som city. Skillnaden är att Surftown ofta taggar sina tweets med initialerna på kontaktpersonen.

Man kan jämföra detta med att ha en info@-e-postadress och när man svarar anger man/anger man inte vem personen är som svarar.

Webbyråns väg

Vi har valt en liten annan väg. Mycket då vår verksamhet inte är byggd på samma sätt. Vi har också ett konto för företaget men via detta kommunicerar vi i dagsläget endast nyheter och blogginlägg. Vanliga tweets skriver vi via våra egna konton. Vi har valt detta sätt för att vi har större nytta av att vara personliga.

Vi presenterar sedan ett gemensamt flöde, dvs. alla tweets från respektive persons konto, på vår webbsida. Tanken bakom detta är mycket att visa att det händer något hos oss, att vi faktiskt finns.

Sammanfattning

Vi tror att ju fler kunder man har desto mindre viktigt blir det att vara personlig och mer viktigt att vara företaget. Vi tror också att alla twittrande företag skulle tjäna på att försöka vara mer personliga.