I bloggen hittar du nyheter från Plucera Webbyrå

Att skapa ett arbetsprov

18 augusti 2010

När vi la ut [intlink id=”jobba-pa-plucera-webbyra” type=”post”]vår platsannons[/intlink] på Arbetsförmedlingens webbsida samt i vår [intlink id=”blogg” type=”page”]blogg[/intlink] trodde vi inte riktigt att vi skulle få så stor respons som vi faktiskt fick. Av de 167 sökande valde vi ut tolv stycken att kalla till intervju.

Många av de som sökte hade få eller inga webbsidor bland sina arbetsprover och därför bestämde vi tidigt att alla som sökte den grafiska tjänsten skulle få göra ett sådant.

Så, hur skapar man ett arbetsprov? Man tar ganska mycket fantasi, googlar runt lite och blandar i en portion av verkliga problem. Ur detta reser det sig förhoppningsvis ett underlag för ett arbetsprov.

Syftet med vårt arbetsprov är både att se hur personen anammar uppgifter som vi ofta ställs inför samt också se om man har förmågan att skapa något som fungerar på webben. Det är ganska stor skillnad på att skapa för webb kontra print. Viktigt att poängtera dock är att själva arbetsprovet inte på något sätt avgör vem vi kommer att anställa.

Troligtvis kommer vi presentera samtliga inkomna arbetsprov här på bloggen.

I vårt fall blev följande scenario vad våra sökande ställdes inför:

Arbetsprov, aug – 2010

Vi önskar att ni tar fram en ”mock-up” av en webbsida (startsida) för följande påhittade kund. Observera att inga bilder behöver köpas utan kan med fördel ”stjälas” från nätet.

Företaget Arborista in Sweden AB vill ha en ny webbsida. Företaget arbetar med trädvård i stor skala i Sverige och ska inom kort lista sin aktie på marknadsplatsen AktieTorget.

Arborista har lokal representation i städerna Malmö (Skåne), Stockholm, Göteborg, Örnsköldsvik och Kiruna, men planerar att utöka antalet städer inom kort.

Arborista arbetar med plantering, beskärning och avverkning av träd och skog samt stubbfräsning.

Företaget vill förmedla en känsla av miljö och miljömedvetenhet och att webbsidan går i grön ton. Loggan är i dagsläget endast texten Arborista med typsnittet Arial Black. Man är öppna för att göra förändringar av loggan.

Webbsidan skulle kunna ha följande struktur:

 • Start
 • Tjänster 
  • Plantering
  • Beskärning
  • Avverkning
  • Stubbfräsning
 • Om Arborista
 • Miljöcertifiering
 • Investor relations
 • Press
 • Kontakta oss

Företaget har inget uppdaterat bildmaterial utan ser gärna att passande bilder köps in från bildbyrå.