I bloggen hittar du nyheter från Plucera Webbyrå

Är validering av webbsidor viktigt?

7 februari 2011

Vi validerar alla våra webbsidor mot W3. Vi ser detta som ett kvalitetsmått och att kunden får en färdig produkt utan fel. Validering innebär att html- & css-kod följer de standarder som satts upp.

Är det viktigt att validera?

Svaret är inte helt självklart. I många fall är det bra att validera men i vissa fall kan det kanske vara bättre att låta bli.

Fördelar med att validera

Om man validerar sin sida får man förhoppningsvis en framtidssäker webbsida. Oavsett om webbläsarna kommer i nya versioner med nya funktioner ska webbsidan ändå fortsätta att se likadan ut. Att ha en validerad sida kan också innebära att den fungerar bättre för någon som t.ex. använder en skärmläsare istället för en vanlig browser.

Fördelar med att inte validera

Många stora siter har html-valideringsfel. Just nu ser det ut så här:

Att ha en webbsida som inte validerar, utan att man har en speciell anledning för detta, anser vi inte är någon bra idé. Vi menar alltså den typen av fel som finns där av lathet eller för att man inte gjort rätt.

Däremot kan det finnas lägen då man under kontrollerade former tjänar på att ha ”fel” i sin kod, eller låta bli att lägga till argument som standarden kräver. Ett sådant skäl kan vara för att minska på bandbreddsåtgången. Detta är dock endast ett giltigt argument för riktigt stora siter som t.ex. google.com. Vid något tillfälle har Google mätt detta på sin söksida och endast ett fåtal extra bytes/tecken kan förändra användarupplevelsen.

Vi validerar html-kod så långt det är möjligt

Vi anser att det, i de flesta fall, är så pass små saker som behöver åtgärdas att det inte är motiverat att låta bli att fixa dem. Det kan handla om alt-taggar på bilder, &-tecken som inte är korrekt skrivna (&) och block-element i inline-element. I vissa fall upptäcker man också oavslutade taggar och det kan klart vara bra att fixa.

I vissa fall går det inte att få en webbsida helt utan validerings-fel. Iframe är t.ex. en sådan tagg som kan vara problematisk och den behöver man använda i vissa fall.

Verktyg för att validera sin sida

Vi använder HTML Validator i Firefox för att på ett enkelt sätt se vilka fel som finns. Man kan även använda html-validator på w3.org.