RhoVac AB

RhoVac bedriver forskning och utveckling av terapeutiska cancervacciner. Plucera Webbyrå fick i december månad i uppdrag att se över RhoVacs profil, webbsida och emissionsmaterial inför bolagets börsnotering.

HD Resources Sweden AB

Initiator Pharma

P.U.L.S Invest