Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett Bolag som arbetar med läkemedelsutveckling med fokus på en ny behandlingsmetod för erektil dysfunktion. Via rekommendation fick Plucera Webbyrå i uppdrag att utforma bolagets årsredovisning.

Processbemanning

Emissionsfolders

2cureX AB